Jim Scott

Senior Advisor, Financial Institutions
Jim Scott
Diamonds